Kategorie

Informácie

Filter Products

Manufacturers

Price

From:
To:

Údaje o firme

Sídlo firmy:

     Ádorská 4/795, 929 01Dunajská Streda, Slovak Republic - SK (Europe)
     Platca DPH.
     IČO: 36283096
     IČ DPH: SK2022141374
Bankové údaje 1:
     Názov: For Cars, s.r.o.
     Číslo bankového konta: 04240058808/3100
     Variabilný symbol: číslo objednávky    

     SWIFT: LUBASKBX
     IBAN: SK02 3100 0000 0042 4005 8808
     Banka: Sberbank Slovensko, a. s.
     Pobočka: Dunajská Streda
Bankové údaje 2:
     Názov: For Cars, s.r.o.
     Číslo bankového konta: 0192478294/0900
     Variabilný symbol: číslo objednávky

     SWIFT: GIBASKBX
     IBAN: SK47 0900 0000 0001 9247 8294
     Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
     Pobočka: Dunajská Streda 
Otváracie hodiny:

     pondelok – piatok: 8:00 – 12:00  13:00 - 16:30
     sobota: 8:00 – 10:00 (predajňa len po telefonickom dohovore)
Kontakt:
mobil: +421(0) 948 001 926 e-mail: shop@tata.sk