Kategórie

Informácie

Filtrovať produkty

Výrobcovia

Cena

Od:
Pre:

Údaje o firme

Sídlo firmy:

   Ádorská 4/795, 929 01 Dunajská Streda, Slovak Republic - SK (Europe)
   Platca DPH.
   IČO: 36283096
   IČ DPH: SK2022141374

Bankové údaje 1:
     názov: For Cars, s.r.o.
     číslo bankového konta: 04240058808/3100
     variabilný symbol: číslo objednávky    

     SWIFT: LUBASKBX
     IBAN: SK02 3100 0000 0042 4005 8808
     Banka: Prima Banka, a. s.
     Pobočka: Dunajská Streda 

Bankové údaje 2:
     názov: For Cars, s.r.o.
     číslo bankového konta: 0192478294/0900
     variabilný symbol: číslo objednávky

     SWIFT: GIBASKBX
     IBAN: SK47 0900 0000 0001 9247 8294
     Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
     Pobočka: Dunajská Streda 
Otváracie hodiny:
 
     pondelok – piatok: 8:00 – 12:00  13:00 - 16:30
     sobota: 8:00 – 10:00 (predajňa len po telefonickom dohovore)
Kontakt:

     mobil: +421(0) 917 768 075
     e-mail: shop@tata.sk