Kategorie

Informácie

Filter Products

Manufacturers

Price

From:
To:

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje zásadne nikomu neposkytujeme, sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre účely administrácie, zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy: - zákon č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
                                   zákon č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších předpisů

a

Nariadením Európskeho parlamentu č. 2016/679 s účinnosťou od 25. 5. 2018Vzhľadom na uvedený zákon, prosíme Vás, aby ste neuvádzali svoje rodné číslo napríklad ako variabilný symbol pri úhrade na účet. Takéto osobné informácie nevyžadujeme a ani ich nemôžeme spracovávať. V takomto prípade prosíme uvádzať vždy číslo objednávky.